പാനിക് ഡിസോർഡർ

പാനിക് ഡിസോർഡർ

പാനിക് ഡിസോഡർ അഥവാ ഉത്‌കണ്ഠ രോഗത്തിന്റെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി തുടരെ തുടരെയുള്ള പാനിക് അറ്റാക്കുകൾ അഭിമുഖികരിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു. അതിതീവ്രമായ ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും പാനിക് അറ്റാക്കുകളിൽ   സംഭവിക്കുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുക, നെഞ്ച് വേദനിക്കുക,...
സോഷ്യൽ ആംഗ്‌സൈറ്റി  ഡിസോർഡർ

സോഷ്യൽ ആംഗ്‌സൈറ്റി  ഡിസോർഡർ

സമൂഹത്തോടുള്ള ഭയം അഥവാ ജനത്തോടുള്ള പേടി ഒരുതരത്തിൽ മാനസിക രോഗം തന്നെയാണ്. നാലുപേരുടെ മുൻപിൽ സംസാരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ മുട്ടിടിക്കുക, മനംപുരട്ടുക, മനസ്സിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനെയും,...
ഒബ്സെസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ

ഒബ്സെസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ

ഒബ്സെസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ അഥവാ (ഒസിഡി) എന്നത് ഒരു മാനസിക രോഗാവസ്ഥയാണ്. നമ്മുക്കനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു മനസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിത്.  അത് പിരിമുറുക്കത്തിലേക്കും ഉത്‌കണ്ഠകളിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. ഓരോ നൂറുപേരിലും രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക്...
ബൈപോളാർ രോഗം

ബൈപോളാർ രോഗം

മാനിക്ക് ഡിസോർഡർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ബൈപോളാർ രോഗം വിഷാദവും ഉന്മാദവും മാറി മാറി അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇതിൽ ഉന്മാദാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് മാനിക്ക്  അഥവാ ഹൈപ്പോമാനിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അമിതമായി സംസാരിക്കുക, അമിതമായ ഊർജം, അമിതമായ പ്രവർത്തങ്ങൾ, ഉറക്കം വളരെ...
വിഷാദം

വിഷാദം

ഒരുവന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ സ്വാധിനിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മനോവൈകല്യം ആണ് വിഷാദം. മാനസിക സമ്മർദത്തിലൂടെയും പിരിമുറുക്കങ്ങളിലൂടെയും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്വാധിനിക്കുന്ന വിഷാദം എന്ന മാനസിക വൈകല്യം തീർത്തും സാധാരണമായ സങ്കടം എന്ന വികാരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തവും...